When you write kankoku e ikimasu, the e is an へ not an え.